Gigabajt za złotówkę

Jak zalogować się do Webmaila oraz phpMyAdmina?

Istnieją dwa sposoby aby zalogować się do Webmaila lub phpMyAdmina.

Aplikacje te dostępne są bezpośrednio z DirectAdmina. Dwa klienty Webmail: Squirrelmail i Roundcube w sekcji "Zarządzanie kontami e-mail" oraz phpMyAdmin w sekcji "Opcje zaawansowane".

Drugim sposobem jest skorzystanie z bezpośrednich adresów. Nie wymaga to logowania do DirectAdmina:

Squirrelmail: http://s1.gbzl.pl/squirrelmail
Roundcube: http://s1.gbzl.pl/roundcube
phpMyAdmin: http://s1.gbzl.pl/phpmyadmin

Pamiętaj, że do logowania do Webmaila zawsze jako login podawaj pełny adres e-mail.

Nasz facebook Promocja na strony www

© Copyright GBZL.pl, All Rights Reserved.

Layout: © RevolWEB